Nu en straks

Het thema van ons jaarverslag is ‘Nu en straks’. Nu verwijst naar ons dagelijkse werk: zorgen dat deelnemers elk jaar pensioen opbouwen én pensioen betalen aan de mensen die daar recht op hebben. Door corona moesten we daar in 2020 meer energie en tijd in stoppen dan normaal. Maar het is allemaal heel goed gelukt! Straks verwijst naar alle veranderingen die gaan komen. Want het nieuwe pensioencontract komt er echt aan. We zijn druk bezig met alle voorbereidingen.

Ons jaarverslag 2020 heeft 4 thema’s. Dezelfde thema’s zie je hier terug.

Ons jaarverslag 2020 heeft 4 thema’s. Dezelfde thema’s zie je hier terug.

1. Deelnemers een goed inzicht geven in hun pensioen

We willen je goed informeren over jouw pensioen. We houden je dus op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Zoals de ontwikkeling van onze dekkingsgraad. Die was eind 2020 te laag om toeslag te kunnen verlenen. Maar we hoefden de pensioenen ook niet te verlagen. Omdat we gebruik­maakten van de ‘vrijstellingsregeling’.

Meer informatie

Actuele dekkingsgraad

Actuele dekkingsgraad
99,8% eind 2020

Beleidsdekkingsgraad 2020

scroll

Ontvangen (feitelijke) premie

€ 199.000.000 in 2020

Totaal pensioenuitkeringen

€ 187.908.000 in 2020

Kosten pensioenuitvoering
per deelnemer

€ 152 in 2018
€ 158 in 2019
€ 152 in 2020

Aantal deelnemers

18.632 in 2018
19.051 in 2019
20.512 in 2020

Aantal gepensioneerden

14.316 in 2018
14.666 in 2019
15.348 in 2020

Aantal gewezen deelnemers

20.462 in 2018
20.658 in 2019
20.607 in 2020

2. Goed pensioenfonds­bestuur

Jouw pensioen is bij ons in goede handen. We houden goed in de gaten of ons bestuur deskundig genoeg is. En of we de Code Pensioenfondsen goed volgen. Dat is een code voor goed pensioenfonds­bestuur. Ook hebben we veel aandacht voor alle mogelijke risico’s die een pensioenfonds kan lopen. En hoe wij die kunnen beheersen. We nemen zelf ook weloverwogen risico’s. Want dat is nodig voor een zo goed mogelijk pensioenresultaat voor onze deelnemers.

Meer informatie

Jouw pensioen in goede handen

Risico’s nemen én beheersen

Risico’s nemen én beheersen

3. Verantwoord beleggen met een goed rendement

Ons doel is een zo goed mogelijk rendement. Zodat we de huidige én de toekomstige pensioenen kunnen uitbetalen. Maar de beleggingen mogen niet te complex zijn en de kosten niet te hoog. Ook vinden we het belangrijk om maatschappelijk verantwoord te beleggen. Daarvoor hebben we apart beleid. Lees ook ons jaarverslag maatschappelijke verantwoord beleggen 2020.

Meer informatie

Rendement

Samenstelling beleggingsportefeuille

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Man op fiets
Meer informatie

4. De toekomst van ons pensioenfonds

Er veranderen altijd dingen. Wetten en regels worden bijvoorbeeld steeds aangepast. Maar de veranderingen die er nu aankomen zijn echt groot. In 2020 werd het pensioenakkoord verder uitgewerkt. Het is de bedoeling dat de Wet toekomst pensioenen op 1 januari 2023 in werking treedt. Of in ieder geval een aantal onderdelen daarvan. Wij bereidden ons alvast voor op de veranderingen. Daar gaan we in 2021 mee door.

Nieuwe pensioenstelsel